Bài viết liên quan

Bài 3 trang 37 SGK Hoá 8: Quy tắc hoá trị, cách xác định hoá trị của nguyên tố

13:57:3011/10/2022

Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất...

Bài 3 trang 37 SGK Hóa 8: a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4 trong đó có K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức hóa học trên phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa 8:

a) Quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố:

Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

* Lấy ví dụ theo bài 2 trên, ta có:

- FeO: Fe hóa trị II, oxi cũng hóa trị II

 ⇒ II.1 = 1.II

- SiO2: Si hóa trị IV, oxi hóa trị II

 ⇒ IV.1 = II.2

b) Vì K hóa trị I, nhóm SO4 hóa trị II

- Theo quy tắc hóa trị: 2.I = 1.II.

⇒ Công thức K2SO4 là công thức phù hợp với quy tắc hóa trị.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác