Bài viết liên quan

Bài 3 trang 67 SGK Hoá 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

11:08:5627/12/2022

Hãy tính: a) Số mol của : 28g Fe 64g Cu 5,4g Al...

Bài 3 trang 67 SGK Hoá 8: Hãy tính:

a) Số mol của : 28g Fe 64g Cu 5,4g Al.

b) Thể tích khí (ở đktc) của 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2.

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (ở đktc) gồm có 0,44g CO2 0,04g H2 và 0,56g N2.

Giải bài 3 trang 67 SGK Hoá 8:

a) nFe = 28/56 = 0,5 mol;

 nCu = 64/64 = 1 mol;

 nAl = 5.4/27= 0,2 mol.

b) VCO2 = 22,4 .0,175 = 3,92l.

 VH2 = 22,4 .1,25 = 28l.

 VN2 = 22,4.3 = 67,2l.

c) Số mol của hỗn hợp khí bằng tổng số mol của từng khí.

 nCO2 = 0,44/44 = 0,01 mol.

 nH2 = 0,04/2 = 0,02 mol.

 nN2 = 0,56/22,4 = 0,02 mol.

 nhh = nCO2 + nH2 + nN2 = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol

 Vhh khí = (0,01 + 0,02 + 0,02) . 22,4 = 1,12l.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác