Phản ứng Oxi hóa - Khử: Sự khử Sự oxi hóa là gì? Chất khử chất oxi hóa là gì? - Hóa 8 bài 32

16:36:4019/01/2022

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học là cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hóa học.

Nội dung bài viết này sẽ giúp các em hiểu phản ứng oxi hóa khử là gì? Sự khử. Sự oxi hóa. Chất khử và chất oxi hóa là gì?

I. Sự khử. Sự Oxi hóa

1. Sự khử là gì?

- Là sự tách oxi ra khỏi hợp chất

* Ví dụ: Phản ứng:

 CuO + H2  Cu + H2O

Trong PTHH trên, ta thấy H2 đã kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H2 chiếm oxi của CuO

2. Sự oxi hóa là gì?

- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

* Ví dụ: 2Zn + O2  2ZnO

II. Chất khử và chất oxi hóa

Chất khử là gì?

- Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

Chất oxi hóa là gì?

- Chất oxi hóa là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác.

* Ví dụ: Trong PTHH:

 CuO + H2   Cu + H2O

- CuO nhường oxi cho H2 tạo thành Cu ⇒ CuO là chất oxi hóa

- Hchiếm oxi của CuO tạo thành H2O ⇒ H2 là chất khử

III. Phản ứng Oxi hóa - Khử

- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Phản ứng oxi hóa - khử

IV. Tầm quan trọng của phản ứng Oxi hóa - Khử

- Sử dụng phản ứng oxi hóa – khử trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học.

- Người ta sử dụng hợp lý các phản ứng oxi hóa - khử để tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tuy nhiên, cũng có những phản ứng oxi hóa – khử không có lợi nên cần phải tìm cách hạn chế (như quá trình kim loại bị phá hủy trong tự nhiên bởi phản ứng oxi hóa - khử).

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về Phản ứng Oxi hóa Khử: Sự khử Sự oxi hóa là gì? Chất khử chất oxi hóa là gì? Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác