Nguyên tử, hạt nhân nguyên tử là gì? cấu tạo của hạt nhân nguyên tử và lớp electron - Hóa 8 bài 4

12:00:4004/07/2021

Như các em đã biết, các chất tạo nên mọi vật thể trong tự nhiên cũng như nhân tạo và các chất này được tạo ra từ đâu? các chất được tạo ra từ nguyên tử chính là câu trả lời của các nghiên cứu khoa học ngày nay.

Bài viết này chúng ta cùng đi giải đáp câu hỏi: Nguyên tử, hạt nhân nguyên tử là gì? cấu tạo hạt nhân nguyên tử và lớp Electron.

Bài tập về Nguyên tử, hạt nhân nguyên tử và lớp electron - hóa 8 bài 4

1. Nguyên tử là gì? cấu tạo nguyên tử

+ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

+ Cấu tạo nguyên tử gồm:

 - Hạt nhân mang điện tích dương

 - Vỏ tạo bởi một hay nhiều eletron mang điện tích âm.

+ Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có kích thước khác nhau.

 Electron ký hiệu là e, điện tích âm (-), kích thước rất nhỏ cỡ 10-8cm .

2. Cấu tạo Hạt nhân nguyên tử

+ Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi proton và nơtron.

- Hạt Proton: Ký hiệu là p có điện tích dương (+)

- Hạt Nơtron: Ký hiệu là n không mang điện.

+ Các nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân

+ Trong một nguyên tử: số p = số e

- Proton và nơtron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng rất bé (chỉ bằng 0,0005 lần khối lượng proton), không đáng kể.

⇒ Nên khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

3. Lớp Electron

- Trong nguyên tử các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có 1 số electron nhất định.

- Số lớp electron của nguyên tử:

  H2: 1 (1e) → 1e ngoài cùng

  O2: 8 (1e) → 6e ngoài cùng

  Na: 3 (1e) → 1e ngoài cùng

- Số electron tối đa ở lớp 1 là 2e; ở lớp 2 là 8e.

- Chính nhờ electron mà nguyên tử có khả năng liên kết được với nhau.

- Sơ đồ minh họa thành phần cấu tạo của một số nguyên tử (hidro, oxi, natri)

sơ đồ cấu tạo nguyên tử hidro, oxi, natri- Từ sơ đồ cấu tạo nguyên tử ta biết được

Nguyên tử Số proton trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp electron Số e lớp ngoài cùng
Hidro 1 1 1 1
Oxi 8 8 2 6
Natri 11 11 3 1

Trên đây là nội dung lý thuyết hóa 8 bài 2 về Nguyên tử, Hạt nhân nguyên tử và lớp electron. Để vận dụng làm các bài tập về nguyên tử, các em cần nắm vững nội dung lý thuyết với các ý chính như sau:

1- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt mang điện tích dương và vỏ tạo bởi hay nhiều electron mang điện tích âm.

2- Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron

3- Trong mỗi nguyên tử, số proton (p,+) bằng số electron (e,-).

4- Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác