Luyện tập Cách ghi công thức hóa học, Hóa trị và cách tính hóa trị của nguyên tố - Hóa 8 bài 11

18:18:1019/07/2022

Hóa học 8 bài 11: Luyện tập về cách ghi công thức hóa học, khái niệm hóa trị và và việc vận dụng quy tắc hóa trị để tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.

Nội dung bài viết này của KhốiA.Vn sẽ cùng các em nhắc lại cách ghi công thức hóa học, khái niệm hóa trị là gì? việc vận dụng quy tắc hóa trị để tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.

1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học

a) Đơn chất được cấu tạo từ một nguyên tố hóa học

Công thức hóa học của đơn chất có dạng: AX

Nếu x = 1: Đơn chất là tất cả các kim loại và một vài phi kim

* Ví dụ: S, Fe, Cu, C, Au, Ag,...

Nếu x = 2: Phần lớn các đơn chất phi kim (chất khí)

* Ví dụ: O2, N2, Cl2, H2,...

b) Hợp chất cấu tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

 

• Công thức hóa học của đơn chất có dạngAXBY, AXBYCZ,...

Trong đó:

 A, B, C,... là kí hiệu hóa học của từng nguyên tố

 x, y, z,... là các số nguyên, là chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chất.

* Ví dụ: H2O, Fe2O3, H2SO4, NaOH, FeSO4,...

Trong phân tử FeSO4 có 1 nguyên tử Fe, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O

2. Hóa trị là gì? Cách tính hóa trị chưa biết của nguyên tố

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử cũng như nhóm nguyên tử.

Hóa trị của một nguyên tố (hay nguyên tử) được xác định trên cơ sở lấy hóa trị của H làm đơn vị và của O làm hai đơn vị.

 (Nghĩa là trong các hợp chấp Hidro có hóa trị I và Oxi có hóa trị II)

* Cách tính hóa trị chưa biết của nguyên tố trong hợp chất

+ Với hợp chất: 

 Trong đó:

 A, B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử

 a, b là hóa trị của A, B

+ Quy tắc hóa trị: x.a = y.b

* Ví dụ: Tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất như sau

 

* Cách lập công thức hóa học

* Ví dụ: Lập công thức hóa học

 

Vậy Công thức hóa học là CuO.

 

Vậy Công thức hóa học là Fe(NO3)3.

 

Vậy công thức hóa học là Al2(SO4)3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác