Bài viết liên quan

Bài tập luyện tập cách lập công thức hóa học, cách tính hóa trị của nguyên tố: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK Hóa 8 bài 11

19:16:0119/07/2022

Hóa 8 bài 11: Sau khi được nhắc lại khái niệm hóa trị, cách tính hóa trị chưa biết của nguyên tố trong hợp chất, cách lập công thức hóa học theo quy tắc hóa trị có lẽ các em đã nắm vững kiến thức này.

Nội dung bài viết này các em sẽ vận dụng kiến thức lý thuyết ở trên để giải một số bài tập luyện tập lập công thức hóa học, cách tính hóa trị: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK Hóa 8 bài 11, qua đó rèn luyện được kỹ năng giải bài tập đồng thời giúp ghi nhớ kiến thức lý thuyết tốt hơn.

* Bài 1 trang 41 SGK Hóa 8: Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Biết các nhóm (OH), (NO3), Cl đều hóa trị I.

> Lời giải:

Gọi hóa trị của các chất cần tính là a. Ta có:

• Cu(OH)2 Theo quy tắc hóa trị ta có:

 1.a = I . 2 ⇒ a = II

Hay Cu có hóa trị II.

• PCl5 Theo quy tắc hóa trị ta có:

.a = I . 5 ⇒ a = V

Hay P có hóa trị V.

• SiO2 Theo quy tắc hóa trị ta có:

 1.a = II . 2 ⇒ a = IV

Hay Si có hóa trị IV.

• Fe(NO3)3 Theo quy tắc hóa trị ta có:

 1.a = I . 3 ⇒ a = III

Hay Fe có hóa trị III.

* Bài 2 trang 41 SGK Hóa 8: Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức sau đây:

A. XY3.       B. X3Y.

C. X2Y3.      D. X3Y2.

E. XY.

> Lời giải:

• Gọi hóa trị của X trong công thức  là a

Theo quy tắc hóa trị ta có : 1.a = 1.II ⇒ a = II

⇒ X có hóa trị II

• Gọi hóa trị của Y trong công thức  là b

Theo quy tắc hóa trị ta có : 1.b = 3.I ⇒ b = 3

⇒ Y có hóa trị III

• Hợp chất X hóa trị (II) và Y hóa trị (III) có công thức dạng chung là 

Theo quy tắc hóa trị ta có : x.II = y.III

  

Công thức là X3Y2.

Vậy đáp án đúng là: D: X3Y2

* Bài 3 trang 41 SGK Hóa 8: Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3 hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II) sau:

A. FeSO4         B. Fe2SO4.

C. Fe2(SO4)2   D. Fe2(SO4)3.

E. Fe3(SO4)2.

> Lời giải:

• Gọi hóa trị của Fe trong công thức  là a.

Theo quy tắc hóa trị ta có: a.2 = II.3 ⇒ a = III ⇒ Fe có hóa trị III

• Công thức dạng chung của Fe hóa trị (III) và nhóm SO4 hóa trị (II) là 

Theo quy tắc hóa trị ta có: III.x = II. y 

⇒ Công thức hóa học là Fe2(SO4)3

Vậy chọn đáp án D: Fe3(SO4)2.

* Bài 4 trang 41 SGK Hóa 8: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phần tử gồm kali K(I), bari Ba(II), nhôm Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

> Lời giải:

a) Cl.

• Gọi công thức hóa học chung của K(I) và Cl (I) là 

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.I = y.I

 

Vậy Công thức hóa học của KxCly là KCl

Phân tử khối KCl là: MKCl = MK + MCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

• Gọi công thức hóa học chung của Ba(II) và Cl(I) là

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.I 

Vậy Công thức hóa học của BaxCly là BaCl2

Phân tử khối của BaCl2 là: 137 + 35,5.2 = 208 (đvC)

• Gọi công thức hóa học chung của Al(III) và Cl(I) là

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.I 

Vậy Công thức hóa học của AlxCly là AlCl3

Phân tử khối của AlCl3 là: 27 + 35,5.3 = 133,5 (đvC)

b) Nhóm (SO4).

• Gọi công thức hóa học chung của K(I) và SO4 (II) là 

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.I = y.II

 

Vậy CTHH của Kx(SO4)y là K2SO4

Phân tử khối của K2SO4 là: 39.2 + 32 + 16.4 = 174 (đvC)

• Gọi công thức hóa học chung của Ba(II) và SO4(II) là 

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.II

Vậy CTHH của Bax(SO4)y là BaSO4

Phân tử khối của BaSO4 là: 137 + 32 + 16.4 = 233 (đvC)

• Gọi công thức hóa học chung của Al(III) và SO4(II) là 

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.II

Vậy CTHH của Alx(SO4)y là Al2(SO4)3

Phân tử khối của Al2(SO4)3 là: 27.2 + (32 + 16.4).3 = 342 (đvC)

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em cách giải một số Bài tập luyện tập lập công thức hóa học, cách tính hóa trị: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK Hóa 8 bài 11. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác