Bài viết liên quan

Bài 4 trang 75 SGK Hóa 8: Cách tính khối lượng và thể tích theo phương trình hóa học

19:29:1403/11/2022

Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học...

Bài 4 trang 75 SGK Hóa 8: a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học

b) Nếu muốn đốt cháy 20 ml CO thì phải dùng bao nhiêu mol CO2 để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất ?

c) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỉ lệ về số mol các chất theo phương trình hóa học.Bài 4 trang 75 SGK Hóa 8

Giải bài 4 trang 75 SGK Hóa 8:

a) Phương trình hóa học:

2CO + O2 → 2CO2

b) Theo phương trình

nO2 = (1/2)nCO = (1/2).20 = 10 (mol)

c) Hoàn chỉnh bảng

Thời điểm t1 nCO còn 15mol

⇒ nCO đã phản ứng = 20 - 15= 5mol

Theo pt nCO2 = nCO(pư) = 5 mol

 nO2 (pư) = (1/2)nCO (pư) = (1/2).5 = 2,5 (mol)

 ⇒ nO2 còn lại = 10 - 2,5 = 7,5 mol

Tương tự tính thời điểm t2 và thời điểm t3 ta được số liệu sau:

  Số mol
Các thời điểm Các chất phản ứng Sản phẩm
CO O2 CO2
Thời điểm ban đầu t0 20 10 0
Thời điểm t1 15 7,5 5
Thời điểm t2 3 1,5 17
Thời điểm kết thúc t3 0 0 20

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác