Bài viết liên quan

Bài 3 trang 19 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

20:09:2208/11/2022

Mỗi phát biểu dưới đây mô tả loại hạt nào trong nguyên tử? a) Hạt mang điện tích dương...

Bài 3 trang 19 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo: Mỗi phát biểu dưới đây mô tả loại hạt nào trong nguyên tử?

a) Hạt mang điện tích dương.

b) Hạt được tìm thấy trong hạt nhân và không mang điện.

c) Hạt mang điện tích âm.

Giải bài 3 trang 19 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo:

a) Hạt mang điện tích dương: Hạt proton

b) Hạt được tìm thấy trong hạt nhân và không mang điện: Hạt neutron

c) Hạt mang điện tích âm: Hạt electron

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác