Bài viết liên quan

Bài 2 trang 75 SGK Hóa 8: Cách tính khối lượng và thể tích theo phương trình hóa học

19:10:0703/11/2022

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit...

Bài 2 trang 75 SGK Hóa 8: Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí.

b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

– Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc

– Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.

Giải bài 2 trang 75 SGK Hóa 8:

a) Phương trình hóa học S + O2  SO2

b) Theo bài ra, ta có: nS = m/M = 1,6/32 = 0,05 mol.

Theo phương trình trên, ta có:

 nSO2 = nS = nO2 = 0,05 mol.

⇒ VSO2 = 22,4.n = 22,4.0,05 = 1,12 (lít)

⇒ VO2 = 22,4.n = 22,4.0,05 = 1,12 (lít)

Vì khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí nên thể tích không khí cần là

⇒ Vkk = 5VO2 = 5.1,12 = 5,6 (lít)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác