Toán lớp 11

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0...
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại 1 điểm M(x0,...
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có một số dạng cơ bản,...
Đạo hàm là một trong những khái niệm quan trọng trong giải tích học, các dạng...
Trên cơ sở các phương trình lượng giác cơ bản, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu...
Về cách giải một số phương trình lượng giác thường gặp KhoiA đã chia sẻ...
Các phương trình lượng giác cơ bản như phương trình sin, cos, tan và cot các em...
Các em đã biết về hàm số sin, cos, tan và cot cùng tính tuần hoàn, sự biến...
Hàm số lượng giác là nội dung kiến thức nền giúp các em dễ dàng tiếp các...
Các phương trình lượng giác cơ bản như sinx = a; cosx = a; tanx = a hay cotx = a là...