Bài viết liên quan

Bài 5 trang 76 SGK Hóa 8: Cách tính khối lượng và thể tích theo phương trình hóa học

19:33:4203/11/2022

Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A...

Bài 5 trang 76 SGK Hóa 8: Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng:

– Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552

– Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H

Các thể tích khí đo ở đktc

Giải bài 5 trang 76 SGK Hóa 8:

Theo bài ra, ta có: dA/kk = 0,552

⇒ Khối lượng mol của khí A tham gia phản ứng là:  MA = 29.0,552 = 16 g

 mC = (16.75)/100 = 12;

 mH = (16.25)/100 = 4

Đặt công thức hóa học của khí A là CxHy, ta có:

12.x = 12 ⇒ x = 1

1.y = 4 ⇒ y = 4

- Công thức hóa học của khí A là CH4

- Phương trình phản ứng

 CH4  +   2O2 → CO2 + 2H2O

 1mol    2mol    1mol    2mol

Theo phương trình phản ứng, thể tích oxi bằng hai lần thể tích khí CH4 nên thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A là:

VO2 = 2.VCH4  = 11,2.2 = 22,4 lít

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác