Hóa học lớp 8

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công...
Nếu biết công thức hóa học của một chất, chúng ta có thể xác định được...
Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khí nào đó, một câu hỏi được...
Sau khi đã tìm hiểu về cách lập phương trình hóa học, cách cân bằng phương...
Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các...
Như các em đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau, hóa trị là con...
Các em đã hiểu về nồng độ dung dịch với các công thức tính nồng độ mol...
Như các em đã biết dung dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất...
Các em đã tìm hiểu nội dung lý thuyết về khái niệm, cách phân loại, gọi tên...
Ngoài oxit, trong các hợp chất vô cơ còn có axit, bazơ và muối. Đây là những...
Để đáp ứng yêu cầu cần biết có bao nhiêu nguyên tử, phân tử, khối...
Sau khi nắm vững nội dung lý thuyết về mol, khối lượng mol và thể tích mol các...
Nội dung lý thuyết về cách điều chế hidro trong phòng thí nghiệm và trong công...
Như đã biết Hiđro có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như dùng làm nhiên...
12