Toán lớp 12

Tìm đường tiệm cận là một bước quan trọng trước khi lập bảng biến thiên...
Đường tiệm cận đứng là gì? Tiệm cận ngang hay tiệm cận xiên là gì? cách...
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là bài toán...
Ở bài trước các em đã biết để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị...
Bài trước các em đã biết khi nào hàm số đồng biến và khi nào hàm số nghịch...
Nội dung lý thuyết về các tìm (quy tắc) tìm cực trị (cực đại, cực tiểu)...
Công thức nguyên hàm của các hàm sơ cấp và hàm hợp có vai trò quan trọng trong...
Tương tự như bất phương trình mũ, bất phương trình logarit luôn là một trong...
Khi học tới bất phương trình mũ thì các em đã biết các phương pháp giải...
Khối chóp trong nội dung kiến thức khối đa diện là một trong những nội dung...
Ở các lớp trước, chúng ta đã biết (hiểu một cách đơn giản) hàm số y = f(x)...