Bài 9 trang 24 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo

19:12:5130/03/2023

Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió....

Bài 9 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài 31m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30m, góc giữa các cánh quạt là 2π/3 và số đo góc (OA, OM) là α.

a) Tính sinα và cosα.

b) Tính sin của các góc lượng giác (OA, ON) và (OA, OP) từ đó tính chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 9 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Tính sinα và cosα

Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox, MK vuông góc với Oy.

Giải bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

+ Ta có: MH = 60 – 30 = 30 m.

+ Khi đó tung độ điểm M là: yM = -30.

+ Mà ta lại có: MH = OM.sinα = 31.sinα

Nên ta suy ra:

+ Từ công thức: sin2α + cos2α = 1 nên có:

Vậy có: 

b) Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên

→ Chiều cao của điểm P so với mặt đất là:

 31.sin(OA,OP) + 60 = 31.0,7+60 ≈ 81,76 m.

và 

Lại có: 

→ Chiều cao của điểm N so với mặt đất là:

31.sin(OA,ON) + 60 = 31.0,27 + 60 ≈ 68,29 m.

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em giải bài 9 trang 24 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 23, 24 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 23 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Không dùng máy tính cầm tay, tính các giá trị lượng giác của...

> Bài 2 trang 23 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Tính sin...cos...

> Bài 3 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Tính các giá trị lượng giác của góc 2α, biết:...

> Bài 4 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Rút gọn các biểu thức sau:...

> Bài 5 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Tính các giá trị lượng giác của góc α, biết:...

> Bài 6 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng tam giác ABC, ta có:...

> Bài 7 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong Hình 3, tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông...

> Bài 8 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Trong Hình 4, pít – tông M của động cơ chuyển động tịnh tiến...

> Bài 9 trang 24 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác