Bài viết liên quan

Bài 1 trang 56 Vật lí 12 Chân trời Sáng tạo

18:29:3711/06/2024

Chi tiết lời giải bài 1 trang 56 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo cực dễ hiểu để các em tham khảo giải bài tập Vật lí 12 SGK Chân trời sáng tạo nhanh, chính xác và đạt kết quả cao hơn.

Bài 1 trang 56 Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo:

Hai bình kín có thể tích bằng nhau đều chứa khí lí tưởng ở cùng một nhiệt độ. Khối lượng khí trong hai bình bằng nhau nhưng khối lượng một phân tử khí của bình 1 lớn gấp hai lần khối lượng một phân tử khi ở bình 2. Áp suất khí ở bình 1

A. bằng áp suất khí ở bình 2.

B. gấp bốn lần áp suất khí ở bình 2.

C. gấp hai lần áp suất khí ở bình 2.

D. bằng một nửa áp suất khí ở bình 2.

Giải Bài 1 trang 56 Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo:

B, C, D: Sai vì áp suất khí không phụ thuộc vào khối lượng riêng lẻ của các phân tử khí.

⇒ Đáp án A.

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác