Bài viết liên quan

Bài 1 trang 47 Vật lí 12 Chân trời Sáng tạo

16:52:1307/06/2024

Chi tiết lời giải bài 1 trang 47 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo cực dễ hiểu để các em tham khảo giải bài tập Vật lí 12 SGK Chân trời sáng tạo nhanh, chính xác và đạt kết quả cao hơn.

Bài 1 trang 47 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo:

Hình nào dưới đây mô tả quá trình đẳng áp của một khối lượng khí xác định?

Bài 1 trang 47 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo:

Giải Bài 1 trang 47 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo:

• Đáp án D.

Vì: Đẳng áp thì p không đổi.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác