Toán lớp 7

Các em đã biết đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc...
Đơn thức là biểu thức đại số, nhưng không phải biểu thức đại số nào...
Ở nội dung bài viết trước các em đã biết đơn thức là gì? bậc của đơn...
Qua bài viết trước về lý thuyết về hàm số y = ax2 bài viết này là nội dung...
Để nhân chia hai số hữu tỉ x, y ta có thể viết chúng dưới dạng phân số...
Ở bài trước các em đã được học quy tắc nhân chia hai số hữu tỉ, để...
Bài trước các em đã biết cách cộng trừ hai đa thức (có nhiều hơn một biến)...
Ta có thể cộng trừ 2 đa thức tương tự như cộng trừ các biểu thức số dựa...
Nội dung lý thuyết về giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ, cộng trừ nhân...
Giá trị tuyệt đối của số nguyên là kiến thức các em đã biết và cách cộng...
Khái niệm về đa thức các em đã được làm quen, với đa thức chỉ chứ một...
Như các em đã biết các số hữu tỉ đều được viết dưới dạng phân số a/b...
Các em đã biết thế nào là đơn thức, câu hỏi đặt ra là tổng của nhiều...
Phân số là khái niệm mà các em đã biết và khái niệm hai phân số bằng nhau...