Toán lớp 7

Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:...
Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn...
Bạn Linh đang cân khối lượng của mình (Hình 4), ở đó các vạch ghi 46 và 48...
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:...
So sánh các số hữu tỉ...
Biểu diễn số đối của mỗi số cho trên trục số sau:..
Tìm số đối của mỗi số sau:...
Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào:...
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?...
Chọn kí hiệu "∈", "∉" thích hợp cho [?]...
Các số 13; − 29; − 2,1; 2,28; -12/-18 có là số hữu tỉ không?...
 Người ta muốn phục chế lại một đĩa cổ hình tròn bị vỡ...
Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh...
Vẽ ba tam giác nhọn, vuông, tù....
Trên bản đồ quy hoạch một khu dân cư có một con đường...