Bài viết liên quan

Bài 4 trang 37 SGK Hoá 12: Nội dung về CacboHidrat

08:31:4630/09/2022

Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo,...

Bài 4 trang 37 SGK Hóa 12: Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%.

Giải bài 4 trang 37 SGK Hóa 12:

Khối lượng tinh bột trong 1 tấn bột sắn có chứa 20% tạp chất trơ là:

 (tấn)

 (C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

   162n                                180n

  0,8 (tấn)                            x (tấn)?

Vì hiệu suất đạt 75% nên khối lượng glucozo thu được là :

  (tấn)

Vậy khối lượng glucozo thu được là 0,67 (tấn).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác