Toán lớp 10

Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của...
Xác định giá trị của m để các đa thức sau là tam thức bậc hai...
Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?...
Tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng trong mặt phẳng Oxy cũng là...
Để giải được các bài toán về cung và góc lượng giác ở chương trình lớp...
Có thể nói bất phương trình và hệ bất phương trình là dạng toán thường gây...
Bất đẳng thức luôn là dạng luôn có nhiều bài toán khá khó, đây cũng không...
Khi nói "Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam" hay "π2<10" thì đây là...
Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm của đường tròn là một dạng bài...
Phương trình đường thẳng Toán lớp 10 có nhiều dạng toán, để làm được các...
Viết phương trình đường thẳng hay hệ số góc k của đường thẳng là những...
Là một trong những dạng toán viết phương trình đường tròn, viết đường tròn...
Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A, B và tiếp xúc với đường...
Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A, B và có tâm I nằm...
Viết phương trình đường trò tâm I và tiếp xúc với đường thẳng delta cũng...
Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C là một trong những dạng...
12