Bài 5 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều

19:21:1902/06/2023

Tính giá trị các biểu thức lượng giác...

Bài 5 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Tính:

a) A = sin25° + sin210° + sin215° + ... + sin285° (17 số hạng).

b) B = cos5° + cos10° + cos15° + ... + cos175° (35 số hạng).

Giải bài 5 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều:

a) Ta có:

A = sin25° + sin210° + sin215° + ... + sin280°+ sin285° (17 số hạng).

= (sin25° + sin285°) + (sin210° + sin280°) + … + (sin240° + sin250°) + sin245°

= (sin25° + cos25°) + (sin210° + cos210°) + … + (sin240° + cos240°) + sin245°

b) Ta có:

B = cos5° + cos10° + cos15° + ... + cos170° + cos175° (35 số hạng).

= (cos5° + cos175°) + (cos10° + cos170°) + … + (cos85° + cos95°) + cos90°

= (cos5° ‒ cos5°) + (cos10° ‒ cos10°) + … + (cos85° ‒ cos85°) + cos90°

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác