Bài 1 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều

19:11:1302/06/2023

Xác định vị trí các điểm M, N, P trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của các góc...

Bài 1 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Xác định vị trí các điểm M, N, P trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của các góc lượng giác (OA, OM), (OA, ON), (OA, OP) lần lượt bằng 

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều:

Ta dựa vào các giá trị lượng giác để tính từng cạnh của tam giác MNP

• Ta có  là góc lượng giác có tia đầu là tia OA, tia cuối là tia OM và quay theo chiều dương một góc  khi đó tia OM trùng với tia OB.

Điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho  được biểu diễn trùng với điểm B.

• Ta có  là góc lượng giác có tia đầu là tia OA, tia cuối là tia ON và quay theo chiều dương một góc .

• Ta có  là góc lượng giác có tia đầu là tia OA, tia cuối là tia OP và quay theo chiều âm một góc .

Giải bài 1 trang 15 Toán 11 tập 1 SGK Cánh Diều:

Ba điểm M, N, P trên đường tròn lượng giác được biểu diễn như hình trên.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác