Bài viết liên quan

Bài 3 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

19:10:0124/05/2023

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng một nguồn sáng phát ra đồng thời...

Bài 3 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng một nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là 400 nm và 600 nm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m.

a) Tính khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba cùng phía với vân trung tâm.

b) Vân trung tâm có màu gì? Tìm khoảng cách gần nhất của một văn cùng màu với vân trung tâm cho đến vân trung tâm này.

Giải bài 3 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

a) Khoảng vân của ánh sáng có bước sóng là 400 nm:

⇒ Vân sáng bậc ba cùng phía với vân trung tâm nằm ở vị trí:

 

Khoảng vân của ánh sáng có bước sóng là 600 nm:

⇒ Vân sáng bậc ba cùng phía với vân trung tâm nằm ở vị trí:

 

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba cùng phía với vân trung tâm là:

 

b) Vân trung tâm có màu pha trộn giữa màu của 2 ánh sáng có các bước sóng trên.

Vị trí vân trung tâm chính là vị trí trùng nhau đầu tiên của 2 vân sáng do 2 ánh sáng đơn sắc có các bước sóng trên tạo ra.

Vị trí vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm chính là vị trí vân sáng trùng nhau tiếp theo của hệ 2 ánh sáng đơn sắc trên tạo ra.

Điều kiện để hai vân sáng trùng nhau là:

 

Theo bài ra, ta có: 

tức là ngoài vị trí vân sáng trung tâm thì vị trí vân sáng trùng nhau tiếp theo tương ứng với vân sáng bậc 3 của bước sóng 400 nm và vân sáng bậc 2 của bước sóng 600 nm.

Khi đó khoảng cách từ vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung là:

Thay số được:

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác