Bài viết liên quan

Bài 3 trang 48 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

18:56:1024/05/2023

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động ở độ cao 575 km so với mặt đất phát sóng vô tuyến có tần số...

Bài 3 trang 48 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: 

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động ở độ cao 575 km so với mặt đất phát sóng vô tuyến có tần số 92,4 MHz với công suất bằng 25,0 kW về phía mặt đất.

Hãy tính cường độ sóng nhận được bởi một máy thu vô tuyến ở mặt đất ngay phía dưới vệ tinh. Bỏ qua sự hấp thụ sóng của khí quyển.

Hình minh hoạ vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất

Giải bài 3 trang 48 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

Ta có: 575 km = 575 000 m; 25 kW = 25 000 W;

Cường độ sóng nhận được bởi một máy thu vô tuyến ở mặt đất ngay phía dưới vệ tinh là:

Vậy cường độ sóng nhận được là 6,02.10-9(W/m2)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác