Bài viết liên quan

Bài 3 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

20:03:4823/05/2023

Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình:...

Bài 3 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình: u = 10cos(2πt + 0,01πx). 

Trong đó u và x được tính bằng cm và t được tính bằng s. Hãy xác định:

a) Chu kì, tần số và biên độ sóng.

b) Bước sóng và tốc độ truyền sóng.

c) Giá trị của li độ u, tại điểm có x = 50 cm vào thời điểm t = 4s.

Giải bài 3 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

Ta biết phương trình truyền song theo trụng Ox là:

 

a) Chu kì, tần số và biên độ sóng.

- Chu kỳ: 

- Tần số: 

- Biên độ: 

b) Bước sóng và tốc độ truyền sóng.

- Bước sóng: 

 

- Tốc độ truyền sóng: 

c) Giá trị của li độ u

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác