Bài viết liên quan

Bài 2 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

19:07:3724/05/2023

Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng thường được sử dụng để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc...

Bài 2 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng thường được sử dụng để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khi chiếu hai khe bằng một nguồn phát ánh sáng đơn sắc, ta thấy vân sáng thứ năm cách vân trung tâm là 2,8 cm.

Biết hai khe đặt cách nhau 0,2 mm và cách màn một khoảng 1,5 m. Xác định bước sóng của ánh sáng được dùng trong thí nghiệm.

Giải bài 2 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

Ta có: a = 0,2 mm = 0,2.10-3m;

Vì ta thấy vẫn sáng thứ năm cách vẫn trung tâm là 2,8 cm nên có:

 5i = 2,8 ⇒ i = 0,56(cm)

Từ công thức tính khoảng vân:

 

Vậy bước sóng của ánh sáng được dùng trong thí nghiệm là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác