Bài viết liên quan

Bài 1 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

19:05:2924/05/2023

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, ta thấy tại một điểm...

Bài 1 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, ta thấy tại một điểm cách hai nguồn các khoảng lần lượt là 20 cm và 12 cm, sóng có biên độ cực đại, đồng thời giữa điểm này và đường trung trực của hai nguồn có 4 dãy gồm những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s.

Tính tần số của sóng.

Giải bài 1 trang 55 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

Theo bài ra, điểm có biên độ cực đại cách hai nguồn các khoảng d1 và d2 ta có:

d2 -  d1 = kλ  (*) 

Vì giữa điểm này và đường trung trực của hai nguồn có 4 dãy gồm những điểm dao động với biên độ cực đại nên có k = 5.

Thay d2 = 20, d1 = 12 và k = 5 vào (*) ta được:

 20 - 12 = 5λ 

⇒ 5λ = 8 ⇒ λ = 1,6(cm)

Tốc độ truyền sóng là v = 40(cm/s), vậy tần số của sóng là: 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác