Bài viết liên quan

Bài 1 trang 48 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

18:40:4024/05/2023

Hình 7P.1 mô tả các hiện tượng xảy ra đối với sóng vô tuyến có các tần số khác nhau do tác dụng...

Bài 1 trang 48 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Hình 7P.1 mô tả các hiện tượng xảy ra đối với sóng vô tuyến có các tần số khác nhau do tác dụng của tầng điện li ở khí quyển.

a) Gọi tên các hiện tượng liên quan đến sóng vô tuyến có tần số 5 MHz và 100 MHz.

b) Giải thích vì sao các sóng vô tuyến ngắn được sử dụng để truyền thông tin trên mặt đất.

Bài 1 trang 48 Vật lý 11 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 48 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

a) Từ 5 MHz đến 10 MHz là sóng trung được dùng để lan tỏa trong các thành phố lớn, phản xạ kém hơn sóng dài và ảnh hưởng bởi giao thoa sóng

Từ 10 MHz đến 100 MHz là sóng ngắn có tần số khá cao và bị hấp thụ bởi các vật cản, ưu điểm của sóng ngắn là có thể liên lạc rất xa.

b) Vì ưu điểm của sóng vô tuyến ngắn là có thể truyền đi và liên lạc rất xa nên thường được sử dụng để truyền thông tin trên mặt đất.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác