Tính chất vật lý, tính chất hóa học, cấu tạo phân tử của Axit Axetic CH3COOH và Ứng dụng - Hóa 9 bài 45

10:54:3519/01/2022

Axit axetic có công thức phân tử C2H4O2. Khi lên men dung dịch rượu etylic loãng người ta thu được giấm ăn, đó chính là dung dịch axit axetic.

Nội dung bài viết này sẽ giúp các em biết tính chất vật lý, tính chất hóa học, cấu tạo phân tử axit axetic, cách điều chế và ứng dụng của axit axetic.

Công thức phân tử của axit axetic: C2H4O2

Phân tử khối của axit axetic: 60

I. Tính chất vật lý của axit axetic (CH3COOH)

- Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

- Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5% dùng làm giấm ăn.

II. Cấu tạo phân tử của axit axetic (CH3COOH)

- Axit axetic có công thức cấu tạo:Công thức cấu tạo của axit axetic- Chính nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

III. Tính chất hóa học của axit axetic (CH3COOH)

- Axit axetic là một axit yếu, yếu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3. Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit.

1. Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.

2. Axit axetic tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.

 CH3COOH  +  NaOH  → H2O  + CH3COONa (Natri axetat)

3. Axit axetic tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước

 CH3COOH  +  CaO  → H2O + (CH3COO)2Ca.

 

4. Axit axetic tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2:

  2CH3COOH  +  2Na → 2CH3COONa  +  H2

5. Axit axetic tác dụng với muối của axit yếu hơn.

  2CH3COOH + CaCO3  → (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O.

6. Axit axetic tác dụng với rượu tạo ra este và nước

 CH3COOH  +  HO-C2H5  CH3COOC2H5  +  H2O  (xúc tác, H2SO4 và đun nóng)

- Este thu được là etylaxetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

- Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo,...

7. Phản ứng cháy axit axetic

 CH3COOH + 2O2  2CO2 + 2H2O

IV. Ứng dụng của Axit Axetic

- Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo,...

Ứng dụng của axit axetic

V. Điều chế axit axetic

Axit axetic được điều chế theo các phản ứng sau:

- Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

 2C4H10  +  3O2    4CH3COOH  +  2H2O

- Sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

 CH3CH2OH  + O2   CH3COOH  +  2H2O

> Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH, có công thức chung là CnH2n+1COOH gọi là axitcacboxylic no đơn chức cũng có tính chất tương tự axit axetic.

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về Tính chất vật lý, tính chất hóa học, cấu tạo phân tử của Axit Axetic CH3COOH và Ứng dụng. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác