Bài viết liên quan

Liên kết kim loại là gì? Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học - Hóa 12 bài 17

13:56:3001/12/2021

Các nguyên tố hóa học được phân thành kim loại và phi kim. Trên 110 nguyên tố hóa học đã biết có tới gần 90 nguyên tố là kim loại. Vậy trong bảng tuần hoàn hóa học các nguyên tố kim loại nằm ở vị trí nào?

Bài viết này sẽ giúp các em biết liên kết kim loại là gì? cấu tạo của kim loại ra sao và vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học.

I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố kim loại có mặt ở:

- Nhóm IA (trừ hiđro), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.

- Các nhóm B (từ IB đến VIIIB).

- Họ lantan và actini, được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.

II. Cấu tạo của kim loại

1. Cấu tạo nguyên tử kim loại

- Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3e).

- Trong cùng chu kì, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.

2. Cấu tạo tinh thể kim loại

Ở nhiệt độ thường, trừ thủy ngân ở thể lỏng, còn các kim loại khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể.

Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

Tinh thể kim loại có ba kiểu mạng phổ biến sau:

- Mạng tinh thể lục phương: Be, Mg, Zn,...Mạng tinh thế lục phương

- Mạng tinh thể lập phương tâm diện: Cu, Ag, Au, Al,...Mạng tinh thể lập phương tâm diện

- Mạng tinh thể lập phương tâm khối: Li, Na, K, V, Mo,...Mạng tinh thể lập phương tâm khối

3. Liên kết kim loại

Ở trạng thái lỏng và rắn, các nguyên tử kim loại liên kết với nhau bằng một kiểu liên kết hóa học riêng gọi là liên kết kim loại.

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về Liên kết kim loại là gì? Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Hoá học 12

> Bài 1 trang 82 SGK Hoá 12: Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

> Bài 2 trang 82 SGK Hoá 12: Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

> Bài 3 trang 82 SGK Hoá 12: Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

> Bài 4 trang 82 SGK Hoá 12: Mạng tinh thể kim loại loại gồm có...

> Bài 5 trang 82 SGK Hoá 12: Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?...

Bài 6 trang 82 SGK Hoá 12: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là:...

> Bài 7 trang 82 SGK Hoá 12: Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M...

> Bài 8 trang 82 SGK Hoá 12: Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra...

> Bài 9 trang 82 SGK Hoá 12: Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác