Bài viết liên quan

Diện tích xung quanh và thể tích Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác? Toán 7 bài 4 Chương 3 Chân trời Tập 1

07:13:2718/11/2023

Lý thuyết bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác chương 3, SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo Tập 1 về công thức tính diện tích xung quanh và thể tích lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

Công thức tính Diện tích xung quanh và thể tích Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác ra sao? bài viết này sẽ cho các bạn lời giải đáp.

1. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Sxq = Cđáy . h

(Cđáy là chu vi đáy, h là chiều cao).

* Chú ý: Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

* Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF sau:

Diện tích xung quanh lăng trụ đứng tam giác

* Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là:

Sxq = Cđáy . h = (3 + 4 + 5 ) . 7 = 84 (cm2).

Diện tích một đáy của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là:

Sđáy = .3.4 = 6 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là:

84 + 2. 6 = 96 (cm2)

Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF lần lượt là 84 cm2 và 96 cm2.

2. Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

V = Sđáy . h

(Sđáy là diện tích đáy, h là chiều cao).

* Ví dụ: Tính thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình chữ nhật chiều dài là 3 cm, chiều rộng là 4 cm, và chiều cao của lăng trụ là 5,5 cm.

* Lời giải:

Ta có đáy là hình chữ nhật nên diện tích đáy là:

Sđáy = 3 . 4 = 12 (cm2)

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác đó là:

V = Sđáy . h = 12 . 5,5 = 66 (cm3).

Vậy thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác đó là 66 cm3.

3. Diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn

* Ví dụ 1: Một tấm lịch để bàn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Tính diện tích xung quanh của tấm lịch.

Hình khối trong thực tiễn* Lời giải:

Diện tích xung quanh của tấm lịch để bàn là:

Sxq = Cđáy . h = (7 + 15 + 15) . 16 = 592 (cm2)

Vậy diện tích xung quanh của tấm lịch là 592 cm2.

* Ví dụ 2: Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình sau. Hãy tính thể tích của khối bê tông.

Hình khối trong thực tiễn* Lời giải:

Diện tích đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là:

Sđáy = .7.24 = 84 (m2).

Thể tích của khối bê tông là:

V = Sđáy . h = 84 . 22 = 1 848 (m3).

Vậy thể tích của khối bê tông là 1 848 m3.

Trên đây KhoiA.Vn đã trình bày nội dung lý thuyết Diện tích xung quanh và thể tích Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác? Toán 7 bài 4 Chương 3 Chân trời Tập 1 chi tiết, đầy đủ nhất. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công. 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác