Bài viết liên quan

Dao động điều hoà là gì? Phương trình dao động điều hoà có dạng nào? Hỏi nhanh đáp gọn môn Lí

13:36:5930/10/2023

Dao động điều hoàphương trình dao động điều hoà là một trong những nội dung mở đầu Vật lí 12 mà các em được học.

Câu hỏi là: Dao động điều hoà là gì? Phương trình dao động điều hoà có dạng như thế nào? câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết này.

Dao động điều hoà là gì?

- Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian. 

Phương trình Dao động điều hoà có dạng?

Phương trình: x = Acos(ωt + φ) với A, ω, φ là các hằng số. 

Được gọi là phương trình dao động điều hòa.

• Trong đó:

 x: li độ của vật

 A: biên độ của vật (giá trị lớn nhất của li độ)

 (ωt + φ): là pha dao động tại thời điểm t

 φ: là pha ban đầu của dao động

• Ví dụ Dao động điều hoà

- Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó như hình sau:
ví dụ về dao động điều hòa

- Giả sử tại thời điểm t = 0, điểm M ở vị trí M0 được xác định bằng góc φ.

 Tại thời điểm t vị trí của M là (ωt + φ).

 Khi đó, hình chiếu P của M có tọa độ  có phương trình là:

 x = OMcos(ωt + φ)

- Đặt OM = A, phương trình của tọa độ x được viết thành:

 x = Acos(ωt + φ) với A, ω, φ là các hằng số.

⇒ Vì hàm sin hay cosin là một hàm điều hòa nên dao động của điểm P được gọi là dao động điều hòa

Trên đây KhoiA.Vn đã giúp các em giải đáp câu hỏi: Dao động điều hoà là gì? Phương trình dao động điều hoà có dạng nào? Vật lí 12. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác