Bài tập về Metan CH4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Hoá 9

10:00:2205/01/2023

Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 36: Metan CH4 về trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí, tính chất hoá học và ứng dụng của metan...

Nội dung bài viết này các em sẽ vận dụng kiến thức ở trên để giải một số bài tập về Metan CH4: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Hóa 9 bài 36, qua đó rèn luyện được kỹ năng giải bài tập đồng thời giúp ghi nhớ kiến thức lý thuyết tốt hơn.

Bài 1 trang 116 sgk hoá 9: Trong các khí sau: CH4 , H2, Cl2, O2.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ?

> Lời giải:

a) Những khí tác dụng với nhau từng đôi một là:

CH4 và O2; CH4 và Cl2; H2 và O2; H2 và Cl2.

b) Những hỗn hợp nổ là những hỗn hợp khi phản ứng tỏa nhiều nhiệt, đó là các hỗn hợp:

CH4 và O2; H2 và O2.

Bài 2 trang 116 sgk hoá 9: Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng? Phương trình hóa học nào viết sai?

a) CH4 + Cl2  CH2Cl2 + H2

b) CH4 + Cl2  CH2 + 2HCl

c) 2CH+ Cl2  2CH3Cl + H2

d) CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl

> Lời giải:

- Phương trình hóa học viết đúng là trường hợp d.

- Phương trình hóa học viết sai là trường hợp a, b, c.

Bài 3 trang 116 sgk hoá 9: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết thể tích các khí đo ở đktc.

> Lời giải:

- Theo bài ra, ta có: nCH4 = V/22,4 = 11,2/22,4 = 0,5(mol)

- Phương trình hoá học của phản ứng:

 CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

 0,5     1         0,5     1(mol)

Theo PTPƯ: nO2 = 2nCH4 = 2.0,5 = 1(mol)

Vậy thể tích oxi cần dùng là:

 VO2 = nO2.22,4 = 1.22,4 = 22,4(l)

Thể tích khí cacbonic tạo thành là:

 VCO2 = nCO2.22,4 = 0,5.22,4=11,2(l)

Bài 4 trang 116 sgk hoá 9: Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để:

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

> Lời giải:

a) Để thu được CH4, ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư,

CO2 bị hấp thụ hết, khí thoát ra là CH4.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

b) Sau khi thu lấy metan, lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung (hoặc cho tác dụng với dung dịch HCl), thu được CO2.

CaCO3 → CaO + CO2

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em cách giải một số bài tập về Metan: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Hóa 9 bài 36. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác