Quá trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Boyle - Mariotte (Bôi-lơ - Ma-Ri-Ốt) - Vật lý 10 bài 29

16:50:4708/03/2022

Khi thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất tăng, nhưng chưa cho biết mối liên hệ định lượng giữa áp suất và thể tích của một lượng khí cụ thể được tính ra sao?

Nội dung bài viết này giúp các em biết Quá trình đẳng nhiệt diễn ra như thế nào? Công thức định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt thể hiện mối liên hệ giữa áp suất và thể tích ra sao?

I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số: V (thể tích), p (áp suất) và T (nhiệt độ tuyệt đối).

- Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái

- Khi một thông số trạng thái không đổi ta gọi đó là các đẳng quá trình.

II. Quá trình đẳng nhiệt

- Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi.

III. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất của một lượng khí tỉ lệ nghịch với thể tích.

  hay pV = hằng số

- Nếu gọi p1, V1 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1; p2, V2  là áp suất và thể tích của lượng khí này ở trạng thái 2, thì theo định luật Boyle-Mariotte ta có:

 p1V1= p2V2

* Ví dụ: Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của lượng khí này khi áp suất là 1,25.105Pa. Biết nhiệt độ được giữ không đổi.

> Lời giải:

- Ở trạng thái 1: p1 = 105Pa; V1 = 10 (lít)

- Ở trạng thái 2: p2 = 1,25.105Pa; V2 = ?

- Vì nhiệt độ không đổi, theo định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, ta có: p1V1 = p2V2

Suy ra:

IV. Đường đẳng nhiệt

• Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ tuyệt đối không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.Đường đẳng nhiệt

• Trong hệ toạ độ (p, V), đường đẳng nhiệt là đường hypebol.

• Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau.

• Đường đẳng nhiệt ở trên ứng với nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt ở dưới.

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về Quá trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Boyle - Mariotte (Bôi-lơ - Ma-Ri-Ốt). Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác