Bài viết liên quan

Công thức tính năng lượng tiêu thụ của một đoạn mạch lớp 11?

16:28:0112/04/2024

Nội dung bài Công thức tính năng lượng tiêu của một đoạn mạch lớp 11 sẽ giúp các em hiểu khái niệm, định nghĩa cùng công thức của môn Vật lí lớp 11 để các em học tốt môn học này.

1. Khái niệm, công thức tính năng lượng tiêu thụ 

Năng lượng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và với thời gian dòng điện chạy qua.

A = UIt

Trong đó:

• A là điện năng tiêu thụ, cũng là công của dòng điện, có đơn vị là Jun (J);

• U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, có đơn vị là vôn (V);

• I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch, có đơn vị là ampe (A);

• t là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch, có đơn vị là giây (s).

2. Vận dụng công thức tính năng lượng tiêu thụ

Ví dụ: Cho dòng điện có cường độ 1 A chạy qua một bóng đèn 6V - 6W thì thấy bóng đèn sáng bình thường. Tính điện năng tiêu thụ khi thắp sáng bóng đèn trong thời gian 30 phút.

Lời giải:

Bóng đèn sáng bình thường khi cường độ dòng điện chạy qua đèn và hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lần lượt bằng giá trị cường độ dòng điện định mức và hiệu điện thế định mức.

Năng lượng tiêu thụ (điện năng tiêu thụ) khi thắp sáng bóng đèn này trong thời gian 30 phút là

A = U.I.t = 6.6.30.60 = 64800 (J)

Trên đây Khối A đã hướng dẫn các em nắm vững: Công thức tính năng lượng tiêu thụ của một đoạn mạch lớp 11? môn Vật lí qua Khái niệm, Công thức và Ví dụ minh họa để các em vận dụng giải các bài tập ở Vật lí 10 tốt hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em học tốt.

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác