Bài viết liên quan

Bài tập Hợp kim: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hoá 12 bài 19

14:20:5429/11/2022

Sau khi tìm hiểu phần kiến thức lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất vật lí của hợp kim, ứng dụng của hợp kim trong nội dung SGK Hóa 12 bài 19.

Bài viết này các em sẽ vận dụng kiến thức lý thuyết ở trên để giải một số bài tập về hợp kim: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa 12 bài 19, qua đó rèn luyện được kỹ năng giải bài tập đồng thời giúp ghi nhớ kiến thức lý thuyết tốt hơn.

* Bài 1 trang 91 SGK Hóa 12: Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi thế nào khi biến thành hợp kim?

> Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa 12: 

+ Hợp kim dẫn điện và nhiệt kém hơn kim loại nguyên chất.

- Độ cứng của hợp kim hơn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất, độ dẻo thì hợp kim kém hơn kim loại.

- Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại thành phần.

* Bài 2 trang 91 SGK Hóa 12: Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim người ta hòa tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit clohidric vào dung dịch trên thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng bạc trong hợp kim.

> Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa 12: 

- Ta có PTPƯ:

 Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O  (1)

 AgNO3 + HCl → AgCl↓trắng + HNO3   (2)

- Số mol AgCl kết tủa là:

 

- Theo PTPƯ (2) ta có:

 nAgNO3 = nAgCl = 0,398/143,5(mol)

- Theo PTPƯ (1), ta có:

 nAg = nAgNO3 = 0,398/143,5(mol)

⇒ Khối lượng của Ag là:

 mAg = n.M = [0,398/143,5].108 ≈ 0,3(g).

⇒ Hàm lượng của bạc trong hợp kim là:

 %mAg= [mAg/mhợp kim].100% = (0,3/0,5).100% = 60%.

* Bài 3 trang 91 SGK Hóa 12: Trong hợp kim Al - Ni cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Phần trăm khối lượng của hợp kim này là phương án nào sau đây.

A. 81% Al và 19% Ni.

B. 82% Al và 18% Ni.

C. 83% Al và 17% Ni.

D. 84% Al và 16% Ni.

> Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa 12: 

• Chọn đáp án: B. 82% Al và 18% Ni.

- Khối lượng Al là mAl = 27.10 = 270 (g)

- Khối lượng Ni là mNi= 59.1 = 59 (g)

- Khối lượng hỗn hợp:

 mhh = mAl + mNi = 270 + 59 = 329 (g)

⇒ Thành phần % theo khối lượng:

 %mAl = [270/329].100% ≈ 82%

 %mNi = [59/329].100% ≈ 18%

* Bài 4 trang 91 SGK Hóa 12: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe - Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2(đktc). Thành phần % của hỗn hợp là phương án nào sau đây.

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe.

B. 26,9% Zn và 73,1% Fe.

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe.

D. 24,9% Zn và 75,1% Fe.

> Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa 12: 

• Chọn đáp án: A. 27,9% Zn và 72,1% Fe.

- Phương trình phản ứng

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

- Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và Zn trong hỗn hợp thì theo bài ra ta có:

 56x + 65y = 2,33  (1)

- Số mol H2 là nH2 = [896/(1000.22,4)] = 0,04(mol)l; nên theo phương trình phản ứng, ta có:

 x + y = 0,04   (2)

- Từ (1) và (2) ta có: x = 0,03; y = 0,01.

- Khối lượng của Fe và Zn có trong hỗn hợp là:

 mFe = 0,03.56 = 1,68(g)

 mZn = 0,01.65 = 0,65(g)

- Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là :

 %mFe = [mFe/mhh].100% = (1,68/2,33).100% = 72,1%

 %mZn = [mZn/mhh].100% = (0,65/2,33).100% = 27,9%.

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em cách giải một số bài tập về Hợp kim: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa 12 bài học 19. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác