Bài viết liên quan

Bài 6 trang 55 SGK Hoá 12: Nội dung về Peptit và Protein

16:26:5829/09/2022

Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin...

Bài 6 trang 55 SGK Hóa 12: Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin. Tính số mol alanin trong A. Nếu phân tử khối của A là 50000 đvC thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Giải bài 6 trang 55 SGK Hóa 12:

- Số mol alanin: nalanin = 170/89 = 1,91 (mol)

- Trong 500 g protein A có 1,91 mol alanin nên:

⇒ 50000 g protein A có 191 mol alanin.

⇒ Số mắt xích Alanin: 191 . 6,023.1023 = 1146.1023

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác