Bài viết liên quan

Bài 5 trang 55 SGK Hoá 12: Nội dung về Peptit và Protein

16:25:2229/09/2022

Xác định phân tử khối gần của một hemoglobin (huyết cầu tố)...

Bài 5 trang 55 SGK Hóa 12: Xác định phân tử khối gần của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Giải bài 5 trang 55 SGK Hóa 12:

-  Khối lượng phân tử của hemoglobin là:

 (đvC)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác