Bài 2 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

18:47:0519/11/2022

Căn cứ vào chiều cao trung bình của học sinh, người ta đưa ra chuẩn chiều cao bàn, ghế học sinh như sau:...

Bài 2 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Căn cứ vào chiều cao trung bình của học sinh, người ta đưa ra chuẩn chiều cao bàn, ghế học sinh như sau:

Chiều cao ghế bằng chiều cao cơ thể nhân với 0,27

Chiều cao bàn bằng chiều cao cơ thể nhân với 0,46

Em hãy tính xem, với một học sinh cao 1,5m như trong hình thì chiều cao ghế và chiều cao bàn là bao nhiêu thì thích hợp. Ghi kết quả dưới dạng phân số.

Bài 2 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Chiều cao của học sinh: 1,5m = 150cm

+ Theo bài ra, chiều cao ghế bằng chiều cao cơ thể nhân với 0,27 nên chiều cao ghế là:

 150.0,27 = 40,5 (cm)

Dạng phân số viết như sau: 

+ Theo bài ra, chiều cao bàn bằng chiều cao cơ thể nhân với 0,46 nên chiều cao bàn là:

 150.0,46 = 69 (cm)

Dạng phân số viết như sau: 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác