Bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

20:03:2519/11/2022

Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2/5 quyển sách, ngày thứ hai đọc được 1/3 quyển sách...

Bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2/5 quyển sách, ngày thứ hai đọc được 1/3 quyển sách, ngày thứ ba đọc được 1/4 quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau? Tim phân số để chỉ số chênh lệch đó.

Giải bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

- Hai ngày đầu Bảo đọc được:

  (quyển sách)

- Hai ngày sau bảo đọc được là:

   (quyển sách)

Vì  nên hai ngày đầu Bảo đọc được nhiều hơn hai ngày sau

Phân số chỉ số chênh lệch là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác