Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

18:43:1019/11/2022

So sánh hai phân số...

Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: So sánh hai phân số.

a)  và      b)  và 

c)  và     d)  và 

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Để so sánh hai phân số ta Đưa các phân số về mẫu dương rồi quy đồng mẫu số các phân số hoặc so sánh với 0.

a)  và 

Ta có: 

Vì  -9 < - 5 nên 

Suy ra:  < 

b)  và 

Ta có: 

Vì 2 > - 3 nên 

Suy ra: 

Hoặc có thể so sánh với số 0:

 mà 

Suy ra: 

c)  và 

Ta có:  mà 

Suy ra: > 

d)  và 

Ta có: 

Vì -25 < -23 nên 

Suy ra:  < 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác