Bài 3 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

19:57:2919/11/2022

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/7 bể...

Bài 3 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/7 bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 1/5 bể. Nếu mở đồng thời cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

Giải bài 3 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Nếu mở đồng thời cả hai vòi nước, mỗi giờ lượng nước chảy vào bể là:

  (bể)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác