Bài 4 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

18:53:3419/11/2022

Sắp xếp các số 2; 5/(-6); 3/5 ; -1; -2/5; 0 theo thứ tự tăng dần.

Bài 4 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Sắp xếp các số 2; 5/(-6); 3/5 ; -1; -2/5; 0 theo thứ tự tăng dần.

Giải bài 4 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Cách giải bài toán sắp xếp phân số:

+ Chia thành 2 nhóm: Phân số dương và phân số âm

+ So sánh các phân số dương với nhau, các phân số âm với nhau (bằng cách đưa về cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số)

+ Sắp xếp các phân số trên theo thứ tự từ tăng dần hoặc giảm dần (phân số âm luôn bé hơn phân số dương).

Theo bài ra, các phân số âm là:  và -1; 

Mẫu chung nhỏ nhất là 30, ta có:

  

 

 

Vì: 

Nên: 

Mặt khác, với các phân số dương, ta có:

  

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần, ta được:

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác