Bài 3 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

18:50:2019/11/2022

a) So sánh -11/5 với -7/4 với –2 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp...

Bài 3 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: a) So sánh -11/5 với -7/4 với –2 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp.

Từ đó suy ra kết quả so sánh  với

b) So sánh  với .

Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Ta có: 

Để so sánh  với  với –2 ta tìm mẫu số chung nhỏ nhất của ba phân số này, ta được mẫu số chung là 20.

Khi đó, ta có:

 

 

Vì -44 < 40 nên:  (1)

 

Vì -40 < -35 nên:  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 

b) So sánh  với .

Ta có: 

Vì -2020 > - 2022 nên có: 

Suy ra:   > 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác