Bài 1 trang 139 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

10:40:0209/11/2022

rong các vật sau đây: một viên đất sét, dây cung, một cây bút chì vỏ gỗ, một li thủy tinh. Những vật nào không có tính chất đàn hồi?...

Bài 1 trang 139 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo: Trong các vật sau đây: một viên đất sét, dây cung, một cây bút chì vỏ gỗ, một li thủy tinh. Những vật nào không có tính chất đàn hồi? Tại sao?

Giải bài 1 trang 139 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo:

+ Những vật không có tính chất đàn hồi: Một viên đất sét, một chiếc bút chì vỏ gỗ, một li thủy tinh.

Vì khi tác dụng lực lên vật đó, vật bị biến dạng nhưng khi thôi tác dụng lực thì vật không thể trở về hình dạng và kích thước ban đầu được.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác