Cách dùng hàm IF trong Excel, Ví dụ minh họa cách dùng hàm IF

14:14:2522/09/2020

Hàm IF là 1 trong những làm logic phổ biến nhất, thường dùng nhất và có thể nói là 1 trong những hàm quan trọng nhất của Excel, trong hầu hết mọi bài toán thống kê có lẽ đều có sử dụng hàm này.

Vậy cách dùng hàm IF như thế nào? cú pháp hàm IF ra sao? Kết quả trả về của hàm IF là gi? chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

* Cú Pháp=IF(Logical_Test; [Value_if_true]; [Value_if_false])

 Hay: =IF(Điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

• Trong đó:

- Logical_Test: Biểu thức điều kiện

- Value_if_true: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện ĐÚNG

- Value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện SAI

* Kết quả trả về của hàm IF:

- Nếu biểu thức điều kiện ĐÚNG: trả kết quả ở Value_if_true

- Nếu biểu thức điều kiện SAI: trả về kết quả ở Value_if_false

* Ví dụ minh họa cách dùng hàm IF:

- Khi nhập công thức trong Excel: =IF(10>8,"ĐÚNG","SAI")

→ Kết quả trả về là là: ĐÚNG

* Ví dụ: cách dùng hàm IF sau: Với bảng dữ liệu như hình sau:

minh họa cách dùng hàm IF- Yêu cầu: điền công thức ở cột KẾT QUẢ để xét kết quả ĐTB, nếu ĐTB lớn hơn hoặc bằng 5 thì kết quả "ĐẠT", nếu ĐTB nhỏ hơn 5 thì "KHÔNG ĐẠT".

⇒ Ta nhập công thức ô D3 như sau: =IF(C3>=5,"Đạt","Không đạt")

* Ví dụ: cách dùng hàm IF sau: Với bảng dữ liệu như hình sau:

Cách dùng hàm IF vd3

- Yêu cầu: điền công thức ở cột THƯỞNG để xét tiền thưởng, nếu PHÁI là Nam thì thưởng 5000 nếu Phái là Nữ thì trưởng 10000;

⇒ Ta nhập công thức ô D3 như sau: =IF(C3="Nữ",10000,5000)

Thực tế, các bài thống kê sử dụng hàm IF thường được dùng kết hợp với rất nhiều hàm logic khác như hàm IF kết hợp hàm AND; hàm IF kết hợp hàm OR;

Hàm IF cũng kết hợp với nhiều hàm xử lý chuỗi như hàm LEFT, hàm RIGHT;... và hàm IF còn kết hợp với cả các hàm tìm kiếm như hàm VLOOKUP; HLOOKUP; MATCH; INDEX; ... và giải quyết được hầu hết các bài toán thống kê phổ biến.

Điểm đặc biệt là hàm IF có thể kết hợp được với chính hàm IF đây chính là hàm IF lồng hàm IF nhiều điều kiện.

Tóm lại, hàm IF là một hàm cực kỳ quan trọng khi học về thống kê trong Excel, các bạn cần lưu ý nhớ kỹ cấu trúc lệnh của hàm, giá trị hàm trả về để vận dụng tốt cho công việc với các bài toán thống kê trong thực tế.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác