Cách dùng hàm IF kết hợp OR trong Excel, ví dụ minh họa cách dùng hàm IF và OR

10:27:1401/10/2020

Như các bạn đã biết cách dùng hàm IF và cách dùng hàm OR trong Excel qua các bài viết trước. Hàm OR khi dùng độc lập không đem lại nhiều 'sức mạnh' tuy nhiên khi kết hợp hàm IF thì đem đến nhiều ý nghĩa và giải quyết được nhiều vấn đề của bài toán thống kê.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các dùng hàm IF kết hợp với hàm OR và ví dụ minh họa cách kết hợp hàm IF và OR trong cùng một công thức.

Các bạn có thể xem lại cú pháp và cách dùng hàm IF cũng như cách dùng hàm OR ở các bài viết trước nếu chưa biết cách sử dụng 2 hàm này.

* Cú Pháp hàm IF=IF(Logical_Test; [Value_if_true]; [Value_if_false])

* Cú Pháp hàm OR=OR(Logical1; [Logical2]; [Logical3];...)

* Cú pháp hàm IF kết hợp với hàm OR dạng cơ bản:

 =IF(OR(Logical1; [Logical2];...),[Value_if_true][Value_if_false])

- Các bạn để ý: hàm OR thường nằm ở vị trí là biểu thức điều kiện của hàm IF, tức là biểu thức điều kiện của hàm IF chính là các hàm OR.

* Ví dụ: Minh họa cách dùng hàm IF kết hợp với AND:

- Nhập công thức sau vào trong ô Excel:

 =IF(OR(15 > 10, 6 > 5),"Đúng", "Sai")

→ Nhân Enter kết quả trả về là: Đúng.

* Ví dụ: Cách dùng hàm IF kết hợp hàm OR trong Excel: Cho bảng dữ liệu sau

Cách dùng hàm IF kết hợp hàm OR trong excel

- Yêu cầu: Nếu Mã CV là TP hoặc Số năm công tác trên 15 năm thì Thưởng 15000, còn lại thưởng 10000.

⇒ Nhập công thức trong ô E3 là: =IF(OR(C3="TP",D3>15),15000,10000)

Tóm lại, tương tự như hàm IF kết hợp với AND, hàm IF kết hợp với hàm OR cũng thường được sử dụng trong các bảng thống kê như tính lương nhân sự, tính kết quả đạt hay không đạt trong bảng điểm học tập, bảng tính hàng hóa,...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác