Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

10:59:4322/03/2023

Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng...

Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực tiễn.

Giải bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực tiễn:

- Ba điểm thẳng hàng: Ba toa tàu xếp thẳng hàng, ba bạn hoặc sinh xếp thẳng hàng,...

- Ba điểm không thẳng hàng: 3 chân của một chiếc bàn, 3 bánh xe của 1 ô tô 4 chỗ...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác