Bài 5 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

20:05:3319/11/2022

Đố vui: Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1...

Bài 5 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đố vui: Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1.

a) ;        b) ;

c) ;        d) ;

Gợi ý:

a) 

b) 

Giải bài 5 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) 

Vậy: 

 b) 

Vậy: 

c) 

Vậy: 

d) 

Vậy 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác