Bài 4 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

11:14:1622/03/2023

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:...

Bài 4 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Bài 4 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Trên hình vẽ, điểm M nằm trên đường thẳng HF chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc M.

→ Vậy các tia có gốc là M là: tia MH và tia MF.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác