Bài 4 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

10:54:1422/03/2023

...Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng...

Bài 4 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N.

b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng.

Giải bài 4 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Cách vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N như sau:

+ Bước 1: Vẽ hai điểm M và P bất kỳ (hai điểm này không trùng nhau).

+ Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M và P.

+ Bước 3: Lấy điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N. Ta có hai trường hợp xảy ra:

+ TH1: Điểm M nằm giữa hai điểm N và P như hình sau:

Giải bài 4 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

- TH2: Điểm P nằm giữa hai điểm M và N như hình sau:

Giải bài 4 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

b) Cách vẽ điểm thứ ba sao cho ba điểm thẳng hàng:

+ Bước 1: Vẽ hai điểm bất kỳ trên một tờ giấy trắng.

+ Bước 2: Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua hai điểm vừa vẽ.

+ Bước 3: Vẽ điểm thứ ba thuộc nếp gấp vừa gấp được.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác